Technologie Wi-Fi


Wi-Fi je ve výpočetní technice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (také Wireless LAN, WLAN). Zkratky nyní znamená wireless fidelity (bezdrátová věrnost) analogicky k Hi-Fi (high fidelity – vysoká věrnost).

Wi-Fi nebo také WLAN je technologie bezdrátového přenosu dat pracujících v komerční sféře na bezlicenčních pásmech 5 a 2,4 GHz. Díky nízkým pořizovacím a provozním nákladům se stává oblíbenou náhradou za "plnohodnotné" datové linky. Jde o klasickou ukázku rozšíření původní technologie, určené pro použití uvnitř budov, do komerčního sektoru. Nutno podotknout, že vedle komerčního využití je tato technologie v oblibě u různých volných sdružení.


Naše vysílače jsou propojeny bezdrátovými spoji pracující na kmitočtech 11, 10 a 5 GHz.